Projekt z dotacji unijnych

Dokumenty aplikacyjne do wniosków unijnych

Wnioski unijne wymagają solidnego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Tylko wówczas można będzie liczyć na to, że dany projekt będzie w stanie otrzymać wsparcie w postaci dofinansowania ze środków europejskich. Bardzo dużo wniosków aplikacyjnych pochodzi od jednostek samorządu terytorialnego, które mogą otrzymać wsparcie na bardzo wielu płaszczyznach, zarówno dla projektów infrastrukturalnych, czyli tak zwanych twardych, jak też dla projektów miękkich, czyli społecznych.

Właściwy wniosek aplikacyjny jest pierwszym i może nawet najważniejszym elementem w staraniu się o dofinansowanie europejskie. Dzięki niemu możliwe jest udogodnienie instytucji ogłaszającej dany konkurs, że nasz projekt jest wartościowy i może przynieść znaczne korzyści. Dokumenty aplikacyjne są także dokładnym obrazem, który wskazuje jak wyglądać będzie projekt.

W pierwszej kolejności do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej potrzebna jest dokumentacja projektowa, czyli najczęściej jest to projekt budowlany oraz audyt energetyczny. Mogą to być jednak także karta informacyjna przedsięwzięcia. studium wykonalności najczęściej składa się z części merytorycznej oraz oraz części finansowej. Studium wykonalności przedstawia instytucji ogłaszającej dany konkurs jaki jest planowany przebieg danej inwestycji oraz jak duże środki finansowe będą konieczne do jego realizacji. Ponadto studium wykonalności - Strategor obrazuje cele, zamierzenia projektu. Jednym z ważniejszych elementów stanowi wymienienie skutków projektu, czyli produktów oraz rezultatów. Jest to konieczne, aby potwierdzić także, że projekt wpisuje się w konkurs, na który składane są dokumenty aplikacyjne. Ponadto projekt pewien być zgodny z politykami unijnymi związanymi między innymi z ochroną środowiska naturalnego.

Business obraz autorstwa freepik - www.freepik.com